AVÍS LEGAL

PRIMER.- PROPIETARI DEL LLOC WEB

Aquest portal pertany a CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P amb CIF B03407426, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant en el TOM 3469, FOLI 196, SECCIÓ 8, FULL A16837, i amb domicili social a l'efecte del compliment de l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en CALLE SAN ISIDRO Núm.

SEGON.- OBJECTE DE LA WEB

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P posa a disposició del públic (d'ara endavant usuari), a qui accedeix a WWW.CLINICABARRACHINA.COM (d'ara endavant WEB), informació i dades (d'ara endavant CONTINGUTS i / o SERVEIS), a través d'un lloc web informatiu. Els CONTINGUTS del lloc web són proporcionats i creats per la pròpia empresa.

Finalment, per la pròpia naturalesa del Lloc Web, els canvis podran ser modificats o incloure canvis en el contingut d'aquestes Condicions, per la qual cosa qualsevol usuari està obligat a accedir a aquestes Condicions cada vegada que accedeixi al Lloc Web, assumint que s'aplicaran les corresponents condicions vigents en el moment del seu accés.

TERCER.- ACCÉS A LA WEB

L'accés a la web no requereix el registre previ dels usuaris. No obstant això, per consultar determinats continguts del Lloc Web així com rebre butlletins informatius, serà necessari donar d'alta l'Usuari mitjançant el procediment corresponent.

En qualsevol cas, les dades introduïdes per l'Usuari durant el procés de registre han de ser exactes, actuals i veraçs.

QUART.- CORRECTA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

L'usuari es compromet a utilitzar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a través d'exemple i no limitatiu, queda estrictament prohibit:

·         utilitzar els Serveis de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic;

·         reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que ho autoritzi el titular dels corresponents drets o legalment permesos;

·         realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P o a tercers;

·         utilitzar els Serveis i, en particular, informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o per a qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com al mercat o divulgar aquesta informació d'una altra manera;

L'usuari serà responsable dels danys i perjudicis de tota mena que CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P pugui patir, en relació amb l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment establertes, així com de les altres incloses en aquestes Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació amb l'ús del Lloc Web.

Qualsevol usuari menor d'edat ha d'utilitzar el Lloc Web sota el consentiment dels seus pares o tutor legal, sent responsable dels problemes que es puguin produir en les compres i en la utilització dels seus serveis.

CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P vetllarà en tot moment pel respecte a l'ordre legal vigent, i tindrà dret a interrompre, a la seva exclusiva discreció, el Servei o excloure l'usuari del Lloc Web en cas de presumpta comissió, qualsevol dels delictes o delictes penalitzats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que, segons el parer de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P. sigui contrària a aquestes Condicions Generals o pugui pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P.

CINQUÈ.- NORMES DE CONDUCTA

L'usuari pot posar-se en contacte amb CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P i interactuar en determinades seccions del portal web, ja sigui a través del Blog o compartint seccions a les xarxes socials, sempre que respecti aquest codi de conducta:

1. CAP USUARI PODRÀ PASSAR PER UNA ALTRA PERSONA O ORGANITZACIÓ, en cas contrari podrà incórrer en un delicte de malversació en virtut del Codi Penal i del Codi Civil espanyol.

2. NO ES POT UTILITZAR UN LLENGUATGE IRRESPECTUÓS I OFENSIU. Els missatges amb amenaces, insults greus o qualsevol altre comentari que pugui perjudicar la sensibilitat no són admissibles. En aquest cas, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que contravingui aquesta condició i exercir els canals legals oportuns.

3. ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT presentar, citar i recomanar empreses, o portals web, i en general per dur a terme accions de màrqueting o spam. Aquests continguts s'eliminaran juntament amb els comptes que han dut a terme aquesta acció i fins i tot el portaran al coneixement de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SISENA.- DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, articles d'opinió, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com disseny gràfic, codi font i programari, són propietat exclusiva de CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P o de tercers, els drets dels quals en aquest sentit tenen legítimament CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P, estant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida l'ús de tots els elements subjectes a propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

SEPTIMA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es reserva el dret d'interrompre l'accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, d'avaria elèctrica o de qualsevol altre motiu justificat.

En conseqüència, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del Lloc Web o serveis, per la qual cosa la utilització dels usuaris es realitza sota el seu propi risc, sense que, en cap moment, es pugui realitzar responsabilitat a CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P en aquest sentit.

A més CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no assumeix cap responsabilitat que sorgeixi, però no es limita a:

  • L'ús que els usuaris fan dels materials facilitats en el lloc web, ja siguin prohibits o permesos, en violació dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels continguts del propi lloc web o dels portals de tercers.
  • Qualsevol dany als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, l'organització o la localització dels continguts i / o accés als serveis i, en general, els errors o problemes que es produeixin en el desenvolupament o implementació dels elements tècnics que constitueixen el servei.
  • Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des dels enllaços inclosos en el lloc web.
  • Dels actes o omissions de tercers, independentment de si aquests tercers puguin estar vinculats a CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P per mitjans contractuals.

Així mateix, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements afectius en els continguts que puguin causar alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en el mateix, per la qual cosa CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no serà responsable en cap cas quan es produeixin :

  • Errors o retards en l'accés als serveis per part de l'usuari en introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es deuen a problemes a Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible fora de la bona fe de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P.
  • Fallades o incidències que es puguin produir en comunicacions incompletes, supressió o transmissions, de manera que els serveis del lloc web no estiguin garantits per estar en funcionament constantment.
  • Errors o danys en el lloc web a causa de l'ús que l'usuari fa del servei ineficient i de mala fe.
  • Inperabilitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari per a l'enviament de la informació sol·licitada.

En qualsevol cas, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es compromet a resoldre els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència

OCTAVA.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés als Serveis/continguts de tercers a través de connexions, enllaços o enllaços dels llocs enllaçats o sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen a CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no serà responsable en cap cas del resultat obtingut a través d'aquests enllaços ni de les conseqüències derivades de l'accés dels usuaris als seus usuaris. Aquests Serveis de Tercers són prestats per ells, per la qual cosa CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no pot controlar i no controla la legalitat dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l'usuari haurà d'extremar la precaució en l'avaluació i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Està expressament prohibit introduir hiperenllaços amb fins comercials en llocs web fora de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P que permetin l'accés a aquest portal web sense el consentiment exprés de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P En cap cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web fora de l'empresa, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o comercials amb el titular del lloc web on s'estableixi l'hiperenllaç , ni l'acceptació per part de CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P

NOVENA.- TRACTAMENT I ÚS DE COOKIES

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i el nou Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l'informem que les dades personals que ens faciliti a través de la nostra pàgina web o mitjançant l'enviament de correus electrònics, seran incorporades als fitxers i tractaments de CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P per a les finalitats descrites en la política de privacitat, que han de ser llegides, enteses i acceptades per a l'ús d'aquest portal web.

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es compromet a complir amb l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, per la qual cosa ha pres les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En els formularis que recullin dades personals, s'informarà a cada usuari sobre les finalitats de recollida de les dades. L'usuari estarà responent, en tot cas, a la veracitat de les dades facilitades.

D'altra banda, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P l'informa que en visitar aquest portal no hi ha dades personals que identifiquin automàticament un Usuari, en canvi, hi ha certa informació no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a dispositius anomenats "cookies" que ens permeten obtenir informació estadística sobre l'ús del portal web i després poder obtenir informació estadística sobre l'ús del portal web i després poder obtenir informació estadística sobre l'ús del portal web. fer millores. Cada usuari ha de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i portabilitat de les dades que l'ajuden, dirigint-se per escrit a CLÍNICA DENTAL BARRACHINA S.L.P a l'adreça de correu electrònic info@clinicabarrachina.es. Si ho considera, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DECIMA.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol pregunta interpretativa o impugnada que pugui sorgir, la legislació espanyola s'aplicarà i en cas de disputa, ambdues parts acorden sotmetre's, aplicant qualsevol altre fur que li correspongui, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Alacant (Espanya).