Avís legal

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

El propietari d'aquesta pàgina web posa a disposició dels visitants una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de 11 de juliol - LSSICE de "Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic", són de obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació disposats de forma fàcil, directa i gratuïta:

Propietari:

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P

N.I.F./C.I.F.: B03407426

Domicili de l'empresa: CALLE SAN ISIDRO Nº 12 BAJO CP 03803 DE ALCOI (ALICANTE)

Inscrita al Registre Mercantil de Alicante en el TOMO 3469, FOLIO 196, SECCIÓN 8, HOJA A16837

Podeu contactar amb el titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon de contacte: 965 523 611

Correu electrònic: clinicaalcoy@clinicabarrachina.es

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal regula l'ús de www.clinicabarrachina.com, web de CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P mitjançant la qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre tot el contingut d'aquesta web, incloses les marques i els signes distintius, són de titularitat exclusiva de CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P , excepte en el cas que s'indiqui expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquesta web sense autorització expressa i escrita.

RESPONSABILITAT

És responsabilitat dels visitants o usuaris d'aquest lloc web l'atenta lectura de les Condicions Generals d'ús que es detallen. El ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació de totes i cadascuna de les advertències legals i condicions generals que, en qualsevol moment, puga establir CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P .

Així mateix, la utilització de determinats serveis que aquest lloc pot posar a disposició dels usuaris implica l'acceptació, sense reserva alguna, de les condicions particulars, advertències o instruccions que CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per la Web. Per això CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals webs o de les seues pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P , tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

En cas de que hi hagi fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, cal tenir en compte que els missatges només reflecteixen l'opinió de l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

CONDICIONS D'ACCÉS

En general, l'accés als continguts facilitats per CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P serà de caràcter lliure i gratuït, i no es demana als usuaris que facilitin dades personals, ni es subscriguin ni facin ús de claus o contrasenyes.

Quan per a la contractació o sol·licitud d'informació d'un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris asseguren la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d'aquestes, en les condicions i termes que quedin reflectits en la Política de Privacitat.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús de www.clinicabarrachina.com ha d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, a qualsevol disposició legal aplicable i a les exigències de la moral i les bones costums generalment acceptades, així com a les de ordre públic.

Sota prèvia i expressa autorització de CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P , els usuaris només podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web de manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P de conformitat amb la legalitat vigent, i assumeixen les responsabilitats que corresponen per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·legals o lesives per drets de tercers o que pot perjudicar, impedir o limitar l'ús d'aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través d'aquesta web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

  • de qualsevol forma, contravinguin o atenten contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.
  • induir, incitar o promoure actuacions criminals, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o al ordre públic.
  • siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
  • es troben protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu titular legítim.
  • Lesionen o puguen lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixen la normativa sobre el secret o la confidencialitat de les comunicacions.
  • constitueixen publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • continguin virus, cavalls de Troya, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui malmetre o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no es responsabilitza de l'ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d'aquest lloc web, sinó que es reserva les accions legals oportunes per rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inadequat o il·legal del mateix. A més, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l'accés a la seva web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

MODIFICACIÓN DE ESTE AVISO LEGAL Y DURACIÓN

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURACIÓ

CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P es reserva el dret de realitzar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen representats o localitzats en seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

MENORS D'EDAT

www.clinicabarrachina.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no deurien enviar-nos les seues dades personals. Informem que, si es dona el cas, CLINICA DENTAL BARRACHINA S.L.P no es responsabilitza de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.

Truca'ns i demana cita
SIEMPRE CONTIGO

Llámanos y pide cita